Mazowieckie Forum Turystyki Kulturowej

Odkryj na nowo Mazowsze

24 - 25 października 2019 r. Jadwisin

Spotkanie mazowieckich praktyków
i specjalistów turystyki kulturowej.

O Forum

Turystyka i kultura

Polacy są coraz bardziej aktywni turystycznie - wzrost podróży krajowych to około 5 % rok do roku (według Ministerstwa Turystyki i Sportu, 2018). Na szczególną uwagę zasługują badania prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną, które dowodzą, że wśród osób uprawiających turystykę krajową najczęściej wskazywaną formą aktywności jest zwiedzanie i obcowanie z kulturą (34%).

Chcemy tak zdefiniowanej potrzebie jeszcze bardziej wyjść naprzeciw dlatego organizowane przez nas Forum będzie okazją do wzbogacenia i podniesienia poziomu oferty turystyki kulturowej, w tym szczególnie etnicznej, w której dominuje motyw poznawczy połączony często z celami edukacyjnymi i rekreacyjnymi.

Dlaczego warto uczestniczyć w Forum?

Celem Mazowieckiego Forum Turystyki Kulturowej jest stworzenie warunków do rozwoju kompetencji osób zajmujących się lokalną tradycją, kulturą i historią w małych miejscowościach oraz wsiach położonych na terenie województwa mazowieckiego.

Udział w Forum dedykowany jest przede wszystkim przewodnikom lokalnym, animatorom, edukatorom i nauczycielom działającym w małych miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego. Uczestników Forum pragniemy wyposażyć w wiedzę i umiejętności w obszarze prowadzenia działań w zakresie turystyki kulturowej.

Bitwa warszawska 1920

Podczas tegorocznego Mazowieckiego Forum Turystyki Kulturowej chcemy poruszyć również aspekt odkrywania historycznego dziedzictwa bitwy warszawskiej 1920 roku i aktywnego upamiętnienia jej przyszłorocznej setnej rocznicy.

W trakcie organizowanych spotkań, warsztatów i dyskusji zrodzą się atrakcyjne nowatorskie pomysły na nowe formuły działań lokalnych a także na poszerzenie oraz podniesienie jakości oferty turystyki kulturowej.

Rejestracja i program

Rejestracja do dnia 20.10.2019

Aby wziąć udział w Mazowieckim Forum Turystyki Kulturowej wypełnij do 20 października formularz zgłoszeniowy. O przyjęciu na Forum powiadomimy Cię mailem w dniu 21 października. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia, udział w Forum jest bezpłatny.

24 października

09:00 - 10:00

Rejestracja uczestników.

10:00

Powitanie gości, prezes Fundacji na rzecz Wielkich Historii Krzysztof Kaczmar.

10:15 - 11:45

Panel ekspercki "Czas na Mazowsze. Jak angażować w odkrywanie lokalnej kultury i historii współczesnego turystę?".

11:45 - 13:00

Przegląd dobrych praktyk na Mazowszu.

13:00 - 14:00

Lunch.

14:00 - 15:30

Pierwsza tura warsztatów. Do wyboru - zobacz formularz rejestracyjny:

Czy turysta może być wolontariuszem? Zaangażowanie społeczne w turystyce.

Jak opowiadać, żeby porwać tłum? Storytelling w praktyce.

Wyznaczaj nowe szlaki. Questing a turystyka.

Polska nie_odległa. Jak odnaleźć potencjał turystyczny w swojej miejscowości?

Warsztat szkoleniowy dla Ambasadorów projektu "Zaopiekuj się pamięcią".

15:30 - 16:00

Przerwa kawowa.

16:00-17:30

Druga tura warsztatów. Do wyboru - zobacz formularz rejestracyjny.

19:00 - 23:00

Kolacja.

25 października

8:00 - 10:00

Śniadanie.

10:00

Wyjazd z hotelu.

11:00

Śladami Bitwy Warszawskiej 1920r. Wizyty studyjne i case studies z Towarzystwem Krajoznawczym "Krajobraz".

14:00

Powrót do ośrodka.

14:00 - 15:00

Lunch.

15:00

Zakończenie konferencji.

Organizator

Fundacja na rzecz Wielkich Historii to instytucja, która w sposób nowatorski i nieszablonowy chce odkrywać i opowiadać historię. Zdajemy sobie sprawę z potencjału historii do wzbudzania silnych emocji i równocześnie dostrzegamy, jak bardzo nowe technologie wypełniają naszą codzienność, dlatego też korzystając z siły opowieści i możliwości współczesnych narzędzi cyfrowych, pragniemy przybliżać przeszłość tak, by móc ją lepiej zrozumieć dziś i wyciągnąć wnioski na jutro. Nie szukamy odpowiedzi na pytanie „kiedy” coś się stało, ale raczej zastanawiamy się, „jak” do tego doszło.

Główny obszar naszej działalności to upowszechnienie zasobów polskiego dziedzictwa poprzez digitalizację i udostępnianie szerokiej publiczności w internecie zbiorów ośrodków muzealnych i zespołów archiwalnych. W ten sposób staramy się niwelować bariery w dostępie do kultury, ale również wspomagać proces edukacji historycznej. Dodatkowo tworzymy pomoce dydaktyczne, oparte na materiałach źródłowych dające uczniom możliwość samodzielnej interpretacji procesów i wydarzeń historycznych.

Partnerzy